A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cà Mau: Siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi ni lông khó phân hủy

Phấn đấu 50% các siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi ni lông khó phân hủy chuyển đổi sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy là mục tiêu UBND tỉnh Cà Mau đề ra trong Kế hoạch số 169/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch còn đề các mục tiêu về tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững đối với người dân, các doanh nghiệp, cơ sở trong khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn. Đồng thời, khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại.

Siêu thị Co.opmart Cà Mau khuyến khích người tiêu dùng sử dụng túi thân thiện với môi trường (Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau)

Để thực hiện được những mục tiêu tại Kế hoạch, tỉnh Cà mau đề ra các nhiệm vụ và giải pháp về đẩy mạnh truyền thông và tiêu dùng bền vững; Thúc đẩy sản xuất sạch, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; Phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững. Đồng thời, thực hiện lồng ghép vào các nội dung của các đề án, chương trình, kế hoạch.

UBND tỉnh Cà Mau giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị tổ chức liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; báo cáo định kỳ và theo yêu cầu triển khai Chương trình của UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý theo chuyên ngành liên quan tuyên truyền, triển khai hiệu quả công tác chống rác thải nhựa trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học sạch, thân thiện môi trường trong các hoạt động phân phối, vận chuyển hàng hóa.

Đối với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: Kim Ngân

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website