A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc áp dụng biện pháp quản lý chấp nhận kết quả giám định đối với hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc vào thị trường Trung Quốc

Ngày 31 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp với đại diện của một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương và 13 tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp sản phẩm dệt may để triển khai các nội dung có liên quan đến Lệnh số 259 và Thông báo số 120 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Tham dự cuộc họp có đại diện của một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương và 13 tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp sản phẩm dệt may. 

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công Thương đã thông báo các nội dung chính của Lệnh số 259 và Thông báo số 120. Theo đó, phía Trung Quốc ban hành Danh mục 266 mã hàng hóa (mã HS) đối với sản phẩm may mặc nhập khẩu dành cho người lớn; trẻ sơ sinh và trẻ em phải áp dụng biện pháp quản lý chấp nhận kết quả giám định. Đồng thời, Thông báo số 120 quy định các hạng mục kiểm tra, phạm vi kỹ thuật áp dụng, phương pháp kiểm tra đối với sản phẩm may mặc nhập khẩu áp dụng biện pháp quản lý chấp nhận kết quả giám định.

Lệnh số 259 quy định, các tổ chức giám định bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc được phép tham gia hoạt động giám định sản phẩm may mặc thông qua việc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cơ quan Hải quan Trung Quốc và được cơ quan này đánh giá, chấp nhận là tổ chức giám định thực hiện việc giám định sản phẩm may mặc nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc. Các tổ chức giám định phải có chứng nhận đáp ứng yêu cầu phù hợp với ISO/IEC 17025 và ISO/IEC 17020 do các tổ chức công nhận là thành viên của Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC MRA) cấp. Hiện nay, Việt Nam có 02 tổ chức là thành viên của Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC MRA) được Trung Quốc thừa nhận là tổ chức công nhận đó là: (1). Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (BoA); (2). Văn phòng Công nhận Năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (AOSC).

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại cuộc họp, trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các tổ chức đánh giá sự phù hợp, các cơ quan quản lý liên quan của Việt Nam và Trung Quốc để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Lệnh số 259 và Thông báo số 120, góp phần ổn định kim ngạch ngoại thương của Việt Nam”.


Nguồn:Vụ Khoa học và Công nghệ Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website