A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khuyến cáo về việc thu hồi các sản phẩm váng sữa

Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh vừa gửi thông tin cảnh báo tới cơ quan chức năng của Việt Nam về việc Công ty Premier Foods đang thu hồi các sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots do có thể chứa các mảnh nhựa, cụ thể:

Theo thông báo từ Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh gửi cảnh báo tới cơ quan chức năng của Việt Nam về việc Công ty Premier Foods đang thu hồi các sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots do có thể chứa các mảnh nhựa, cụ thể:

Tên sản phẩm

Đóng gói

Sử dụng tốt nhất trước ngày

Ambrosia My Mini Custard Pots

6 x 55g

Tất cả các ngày từ tháng 4/2024 đến tháng 10/2024

Ambrosia My Mini 30% Less Sugar Custard Pots

6 x 55g

Ambrosia My Mini Rice Pots

6 x 55g

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương thông tin như sau:

Khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm với thông tin sản phẩm cụ thể nêu trên và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này để thu hồi.

Tổng Cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh/thành phố trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa trên thị trường nếu phát hiện ra sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm với thông tin sản phẩm cụ thể nêu trên được lưu thông trên thị trường thì kịp thời thu hồi, xử lý theo quy định.


Nguồn:Vụ Khoa học và Công nghệ Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website