Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp xã giao hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

  • Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp xã giao hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

  • Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp xã giao hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

  • Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp xã giao hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website