A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyển giao nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 01 tháng 3 năm 2024, lễ chuyển giao nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 đã được diễn ra tại trụ sở Bộ Công Thương. Tham dự buổi lễ gồm có đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3; và các Cục, Vụ, đơn vị liên quan.

Dự án nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 với quy mô công suất 715 MW tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp, sử dụng nguồn khí trong nước và do 3 nhà đầu tư nước ngoài thực hiện gồm: Sembcorp Utilities Pte. Ltd., Kyuden International Corporation và Sojitz Corporation.

Dự án bắt đầu vận hành thương mại từ ngày 01 tháng 3 năm 2004 và sau khi kết thúc thời hạn 20 năm vận hành an toàn, ổn định, vào lúc 00h00 ngày 01 tháng 3 năm 2024, Nhà máy đã được chuyển giao thành công cho Tập đoàn đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục khai thác và vận hành.

Dự án nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 là dự án nguồn điện 100% vốn đầu tư nước ngoài theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) đầu tiên được Chính phủ Việt Nam giao cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện sau khi mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Việc thực hiện thành công Dự án đã thể hiện sự đúng đắn đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa phương thức đầu tư đối với những dự án kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Đất nước.

Căn cứ quy định của pháp luật (Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và ghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam), Bộ Công Thương phối hợp với các bên (Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã triển khai và tổ chức Lễ ký kết biên bản bàn giao Nhà máy điện Phú Mỹ 3.  

Sau khi tiếp nhận, chuyển giao nhà máy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiếp tục khai thác, vận hành và dự kiến hàng năm nhà máy sẽ đóng góp khoảng 4,6 tỷ kWh cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định hệ thống điện, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và lợi ích của người dân trong thời gian tới.


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website