A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nỗ lực cao nhất để hoàn thiện dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Ngày 9/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức họp giao ban định kỳ tháng 4/2024 trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) để kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng chủ trì cuộc họp.

Đây là lần thứ 4 kể từ đầu năm đến nay, Bộ Công Thương tổ chức họp giao ban với các bộ, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư về các dự án đường dây 500kV mạch 3.

Tham dự cuộc họp có đại diện các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương, cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo và chủ đầu tư EVN, EVNNPT. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới UBND 9 địa phương có đường dây 500kV mạch 3 đi qua (Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình).

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc EVN đã báo cáo tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500kV mạch 3. Cụ thể, công tác chuẩn bị đầu tư đã hoàn thành. Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, đến nay đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho 225/226 gói thầu, còn 01 gói thầu cung cấp kháng điện của Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu hiện đang hoàn thiện các thủ tục lựa chọn lại nhà thầu. Để đảm bảo tiến độ đóng điện của các Dự án, EVNNPT đã có kế hoạch điều động thiết bị hiện có trên lưới phục vụ cho công trình 500kV mạch 3.

Với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, 04 Dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 1177/1177 (100%) vị trí móng cột và 252/503 (~50%) khoảng néo, còn 251/503 KN chưa bàn giao mặt bằng (cụ thể gồm: Hà Tĩnh còn 66/112 khoảng néo; Nghệ An còn 65/88 khoảng néo; Thanh Hóa còn 67/138 khoảng néo; Nam Định còn 24/54 khoảng néo; Thái Bình còn 11/47 khoảng néo; Hải Dương còn 13/31 khoảng néo; Hưng Yên còn 05/14 khoảng néo).

Công tác thi công xây dựng đang triển khai thi công móng đồng loạt trên toàn tuyến tại 1177/1177 vị trí (100%); hoàn thành đúc móng được 512/1177 vị trí; đã bàn giao 221/1177 vị trí cột thép; hoàn thành lắp dựng 79/1177 cột thép; đang lắp dựng 62/1177 cột thép.

Để hoàn thành đóng điện dự án theo đúng tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao, EVN/EVNNPT đang quyết liệt đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công sớm hoàn thành xây dựng móng cột và tổ chức thực hiện lắp dựng cột, rải căng dây theo đúng tiến độ cam kết. Đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị (cột thép, sứ, phụ kiện, cáp quang và dây dẫn ...) khẩn trương hoàn thành công tác chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng đồng bộ. Phấn đấu đến 30/4 hoàn thành đúc móng; đến 30/5 hoàn thành dựng cột; đến 28/6 hoàn thành lắp đặt cách điện, phụ kiện và kéo dây và nghiệm thu, đóng điện vào ngày 29-30/06/2024.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng đại diện các địa phương có đường dây đi qua đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến dự án. Các địa phương cũng đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm xử lý một số vướng mắc còn tồn tại; đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ các đơn vị, chủ đầu tư, ban quản lý dự án tạo điều kiện thuận lợi cho dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Sau khi nghe báo cáo của EVN, ý kiến phát biểu của các địa phương và các bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đánh giá cao trong 2 tuần vừa qua, các địa phương, EVN, các nhà thầu, thi công đã tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo) nên đã đạt một số chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, theo tinh thần chỉ đạo chung của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo thì những kết quả trên vẫn chưa đạt được tiến độ đề ra. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất cao từ các bộ, ngành, đặc biệt các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, thi công.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, vẫn còn 4 vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án này. Trước hết là công tác giải phóng mặt bằng, đến nay mới bàn giao được 252/503 khoảng néo (đạt 49,9%), tăng 34 khoảng néo (khoảng 6,86%) so với cuộc họp giao ban ngày 26/3/2024; việc huy động, vận chuyển máy móc vào các vị trí thi công, hố móng còn khó khăn do đường hẹp, nền đất yếu, đường vào hiểm trở, thời tiết bất lợi… cũng ảnh hưởng tiến độ; khó khăn về công tác cung ứng vật tư thiết bị như cột thép, cách điện, thiết bị còn thiếu; khó khăn về tài chính của một số nhà thầu thi công.

Riêng dự án đường dây 220KV Nậm Sum – Nông Cống cũng gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với 43 vị trí cột nằm ở địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa và trạm cắt ở tỉnh Quảng Nam. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực cao của các Bộ, ngành, địa phương trong việc vận dụng các quy định của Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh thêm.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đưa dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Phố Nối đến Quảng Trạch và dự án đường dây 220kV Nậm Sun – Nông Cống đi vào hoạt động đúng theo yêu cầu trước ngày 30/6/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành, địa phương và EVN, EVNNPT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Đối với các Bộ, ngành, đề nghị tiếp tục theo chức năng nhiệm vụ được phân công theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình triển khai các dự án trên thực tế để kịp thời hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện.

Với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính Phủ, đề nghị sớm thẩm định trình Thủ tướng phê duyệt và công bố khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư trước ngày 15/4/2024.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn bằng văn bản đối với các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam trong việc sử dụng tạm đất rừng để thi công các hố móng của đường dây 220KV từ Nậm Sun về Nông Cống, bảo đảm hoàn thành dự án trước ngày 30/6/2024.

Đối với các tỉnh có dự án đi qua (cả 2 dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối và 220KV Nậm Sun – Thanh Hóa), đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các sở ngành, địa phương tại nơi các dự án đi qua, phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến trước ngày 15/4/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 01/4/2024.

Đề nghị các tỉnh chỉ đạo các huyện sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc lập và phê duyệt phương án bồi thường đối với các vị trí móng cột và hành lang tuyến đã bàn giao cho chủ đầu tư. Đồng thời khẩn trương xem xét phương án xử lý đối với các công trình phải phá dỡ, di rời hoặc tái định cư, bảo đảm di rời các hộ dân trước ngày 15/6.

Tiếp tục tăng cường vận động người dân ủng hộ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công đối với cả 2 dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối và dự án đường dây 220KV Nậm Sun – Thanh Hóa để bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Đối với EVN và EVNNPT, đề nghị tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành thi công các hạng mục trước ngày 15/6/2024 để có thời gian vận hành, thử nghiệm trong khoảng 10-15 ngày và đóng điện chậm nhất ngày 30/6/2024.

Tiếp tục phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 2 dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối và dự án đường dây 220kV Nậm Sun – Thanh Hóa.

Tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác thi công.

Chủ động phối hợp đôn đốc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư trước ngày 15/4/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tập trung chỉ đạo sản xuất, hoặc chỉ đạo các nhà thầu sản xuất kịp thời cột thép, cung cấp đầy đủ các vật tư cách điện và phụ kiện hoàn thành trong tháng 4/2024, đồng thời xem xét tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu trong vấn đề tài chính để thực hiện các dự án.

Phối hợp các địa phương Quảng Nam, Nghệ An, Thanh Hóa đẩy mạnh triển khai giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công các hố móng còn lại thuộc dự án 200kV để đảm bảo dự án hoàn thành nhằm phục vụ việc nhập khẩu điện từ Lào về sau ngày 30/6.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành càng sớm càng tốt đường dây 500kV Moonsun – Thạnh Mỹ để nhập khẩu điện từ Lào.


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website