A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến dự thảo Luật Điện lực sửa đổi

Thực hiện Nghị quyết số 203/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2024, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương trình Chính phủ dự án Luật Điện lực (sửa đổi) trước tháng 7 năm 2024. Để đảm bảo tiến độ Chính phủ giao, căn cứ Công văn số 1111/VPCP-PL ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc về việc thành lập Ban soạn thảo dự án Luật Điện lực (sửa đổi), Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai công tác xây dựng dự án Luật Điện lực (sửa đổi).

Bộ đăng tải toàn văn hồ sơ dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hồ sơ bao gồm:

(1) Dự thảo Tờ trình Chính phủ về dự án Luật Điện lực (sửa đổi);

(2) Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi);

(3) Báo cáo tổng kết thi hành Luật Điện lực;

(4) Báo cáo đánh giá tác động chính sách Luật Điện lực (sửa đổi).

Chi tiết, xem tại đây. 

Ý kiến tham gia của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi bằng văn bản về Bộ Công Thương (qua Cục Điều tiết điện lực, địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội) để tổng hợp, hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi).


Nguồn:Cục Điều tiết điện lực Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website