A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ biến các quy định của Nghị định số 33/2024/NĐ-CP về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Thực hiện kế hoạch truyền thông, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực hóa chất năm 2024, ngày 10/4/2024, tại Hà Nội, Cục Hóa chất tổ chức Hội thảo phổ biến Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Hóa chất, đại diện các Sở Công Thương phía bắc, đại diện cơ quan quản lý, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất thuộc Công ước cấm vũ khí hóa học, các đơn vị truyền thông báo chí.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phùng Mạnh Ngọc – Cục trưởng Cục Hóa chất – cho biết, Việt Nam ký Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học vào năm 1993 và phê chuẩn Công ước vào năm 1998. Cơ quan quốc gia Việt Nam thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học (VNA) được thành lập theo Quyết định số 76/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. Nghị định số 38/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2014 đến nay đã được gần 10 năm và đạt được nhiều kết quả trong công tác quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học. 

Việc nội luật hóa Công ước Cấm vũ khí hóa học thông qua Nghị định số 38/2014/NĐ-CP cũng là công cụ pháp lý để Việt Nam thực thi Công ước Cấm vũ khí hóa học, giúp Việt Nam hoàn thành tốt nghĩa vụ quốc gia, quản lý và khai báo việc xuất nhập khẩu hóa chất Bảng và tình hình sản xuất hóa chất hữu cơ riêng biệt DOC, DOC-PSF, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện các quy định của Công ước.

Tuy nhiên, theo ông Phùng Mạnh Ngọc, qua 10 năm thực hiện, bên cạnh các kết quả đạt được, Nghị định số 38/2014/NĐ-CP có một số tồn tại, hạn chế do sự thay đổi về điều kiện kinh tế, xã hội và cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hóa chất.

"Nhận thấy sự cần thiết phải sửa đổi, thay thế các quy định tại Nghị định số 38/2014/NĐ-CP, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024, hiệu lực bắt đầu từ ngày 19/5/2024. Để các quy định của Nghị định số 33/2024/NĐ-CP nhanh chóng đi vào thực tiễn, các cơ quan quản lý các cấp, doanh nghiệp có thể nắm bắt và triển khai tốt các quy định của Nghị định số 33/2024/NĐ-CP, Cục Hóa chất tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định của Nghị định”- ông Phùng Mạnh Ngọc nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, ông Lê Việt Thắng - Phó Chánh văn phòng Cục Hóa chất - đã thông tin Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học, về sự cần thiết ban hành Nghị định, những điểm mới trong Nghị định, Danh mục hóa chất bảng và các biểu mẫu, các quy định về chuyển tiếp...

Liên quan đến những điểm mới trong Nghị định, ông Lê Việt Thắng cho biết, so với Nghị định số 38/2014/NĐ-CP, Nghị định này đã được thay thế tên Nghị định thành “Nghị định quy định và hướng dẫn thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học”. Các điều khoản của Nghị định là nội luật hóa việc thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học trên lãnh thổ Việt Nam. Nghị định không chỉ quy định các biện pháp kiểm soát hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC - PSF mà còn đưa ra các nguyên tắc, chính sách, biện pháp thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện Công ước

Hay về phạm vi điều chỉnh, điểm mới trong Nghị định đó là bổ sung và làm rõ các nội dung cụ thể được nội luật hóa trong Nghị định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan tra cứu và thực hiện. 

Bên cạnh đó, đối tượng áp dụng cũng được bổ sung thêm đối tượng là "tổ chức, cá nhân nước ngoài" trên lãnh thổ nước Việt Nam; thay thế nội dung “liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, cất giữ và xuất khẩu, nhập khẩu các hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học” bằng “liên quan đến việc thực hiện Công ước” nhằm bao quát hết được các hoạt động thuộc phạm vi của Công ước.

Ngoài ra, trong Nghị định có một số nội dung thay đổi so với Nghị định số 38/2014/NĐ-CP liên quan đến sản xuất hóa chất Bảng; sản xuất hóa chất DOC, DOC - PSF; kinh doanh hóa chất Bảng; tàng trữ, sử dụng hóa chất Bảng; xuất nhập khẩu hóa chất Bảng; khai báo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC PSF; về thanh sát, thanh tra, kiểm tra cơ sở hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC - PSF; quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Cơ quan quốc gia Việt Nam; phòng, chống phổ biến vũ khí hóa học; nội luật hóa Danh mục hóa chất Bảng và danh sách các quốc gia thành viên theo quy định của Công ước; trách nhiệm của một số Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Nghị định.

Về thủ tục hành chính, Nghị định mới bãi bỏ thủ tục cấp phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF; miễn trừ cấp phép đối với giấy phép xuất, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3: Ngưỡng hàm lượng miễn trừ được đề xuất là 1% (ngưỡng thấp nhất phải khai báo đối với hóa chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3 theo Công ước).

Nghị định cũng bổ sung thủ tục cấp giấy phép kinh doanh hóa chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3. Quy định này là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao ý thức pháp luật của các tổ chức, cá nhân, đồng thời đảm bảo nội lực hóa Công ước Cấm vũ khí hóa học. Miễn trừ cấp phép đối với giấy phép kinh doanh hóa chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3: Ngưỡng hàm lượng miễn trừ được đề xuất là 1% (ngưỡng thấp nhất phải khai báo đối với hóa chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3 theo Công ước); Bổ sung thủ tục cấp lại, cấp điều chỉnh và thu hồi giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1; Bổ sung thủ tục cấp lại, cấp điều chỉnh và thu hồi giấy phép sản xuất hóa chất Bảng hóa chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3; Bổ sung thủ tục cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp gia hạn giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1; Bổ sung thủ tục cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp gia hạn giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất hóa chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3…

Tại hội nghị, đại diện Cục Hoá chất cũng trả lời nhiều câu hỏi thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động khai báo và xuất, nhập khẩu hoá chất. Đồng thời, khuyến cáo các doanh nghiệp và đơn vị nghiên quan dành thời gian nghiên cứu, đọc kỹ các nội dung được nêu tại Nghị định 33/2024/NĐ-CP để thực hiện đúng quy định và sớm đưa Nghị định vào cuộc sống.


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website