A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024

Ngày 19/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký, ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Ngãi phát triển. Đồng thời, là cơ sở xem xét, lựa chọn các sản phẩm đạt giải cấp tỉnh đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024.

Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, có đăng ký kinh doanh theo quy định, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn).

Kế hoạch đã xây dựng chi tiết nội dung thực hiện bình chọn, bao gồm: Nguyên tắc bình chọn, phân nhóm sản phẩm tham gia bình chọn, tiêu chí bình chọn; trình tự, thời gian thực hiện, kinh phí thực hiện và giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho các đơn vị,... Trong đó Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan thường trực Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2024; tổ chức, điều phối các hoạt động của Hội đồng bình chọn cấp tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trong việc đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia (nếu có); phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc đề xuất, xây dựng và thực hiện các chương trình, giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và cấp cao hơn.

Trước đó, năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công nhận và tôn vinh 17 sản phẩm/bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Tại kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi có 09 sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực; tại kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi có 01 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia (Sản phẩm Bò khô Thu Ba của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thu Ba).


Nguồn:Cục Công Thương địa phương Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website