A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công Thương họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược

Sáng 2/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược nhằm lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thuyết minh Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược, Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất, Phó trưởng Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập Chương trình Phát triển công nghiệp hóa dược cho biết, ngày 17/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 376/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”. Tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 376/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan liên quan xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược, trong đó có sản xuất nguyên liệu hóa dược và các sản phẩm hỗ trợ sản xuất thuốc.

Ngày 9/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1165/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tại Quyết định này, Thủ tướng đã phê duyệt Danh mục các Chương trình, Dự án ưu tiên thực hiện; trong đó có một Dự án (Dự án Luật Dược sửa đổi) và hai Chương trình (Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược do Bộ Công Thương chủ trì và Chương trình tổng thể phát triển, phát huy tiềm năng dược liệu do Bộ Y tế chủ trì).

Để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược (thời hạn trình ban hành năm 2024), ngày 28/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 3366/QĐ/BCT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược.

Theo đó, Ban soạn thảo do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Trưởng Ban; ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương và ông Chu Đức Nhuận - Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn Phòng Chính phủ làm Phó trưởng Ban; cùng 9 thành viên là đại diện các đơn vị thuộcBộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính.

Tổ biên tập Chương trình do ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương làm Tổ trưởng; cùng 2 Tổ phó và 13 thành viên.

Ngày 12/1/2024, Tổ biên tập đã họp góp ý Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược. Thường trực Tổ Biên tập đã chỉnh sửa Dự thảo theo ý kiến góp ý của các thành viên Tổ biên tập và đã lấy ý kiến lần 2 của các thành viên qua điện tử.

Ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất, Phó trưởng Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập Chương trình Phát triển công nghiệp hóa dược phát biểu tại cuộc họp

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược

Tại cuộc họp, thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập đều đánh giá sự cần thiết của việc xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hoá dược.

Trong Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hoá dược đang được Cục Hoá chất (Bộ Công Thương) xây dựng đặt mục tiêu, đến năm 2030, sản xuất trong nước bảo đảm đáp ứng 15%, năm 2045 đáp ứng 30% nhu cầu nguyên liệu tính theo giá trị phục vụ cho công nghiệp bào chế thuốc, chế phẩm, vật tư ngành y tế phù hợp với mục tiêu của “Chương trình Phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định 376/QĐ-TTg và Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng ban hành tại Quyết định số 1165/QĐ-TTg.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển công nghiệp dược theo chiều sâu, chủ động nguồn nguyên liệu thuốc, phát triển công nghiệp hoá dược có cơ cấu, sản phẩm tương đối hoàn chỉnh, bao gồm các sản phẩm hoá dược chủ yếu, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước, thay thế nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu.

Đưa ra cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích đầu tư trong nước cũng như nước ngoài, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hoá dược, từng bước đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước. Xúc tiến thương mại, phát triển thương mại trong nước, thương mại điện tử để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Để đạt được mục tiêu trên, Dự thảo Chương trình xây dựng phát triển công nghiệp hoá dược đã đưa ra các giải pháp, bao gồm: Hoàn thiện thể chế chính sách; giải pháp về quy hoạch; giải pháp về tài chính và hỗ trợ đầu tư; giải pháp về khoa học và công nghệ; giải pháp hợp tá quốc tế; giải pháp về đào tạo nhân lực và giải pháp về xúc tiến thương mại.

Các ý kiến của thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập tại cuộc họp sẽ được tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược để đăng tải lấy ý kiến và tiếp tục hoàn thiện để sớm trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024.


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website