A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hòa Bình ban hành Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo

Mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 26/4/2024 triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo; Giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện của tỉnh dưới 6% vào năm 2025; Giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR).

Bên cạnh đó, phấn đấu đến năm 2030 có 20% các tòa nhà công sở và 20% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia). Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện…Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình. Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ. Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất. 

Đối với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội: Xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo tối thiểu mỗi năm phải tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm so với mức tiêu thụ điện nếu không triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện. Yêu cầu lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị đồng thời báo cáo kết quả thực hiện hàng năm việc triển khai thực hiện các nội dung về tiết kiệm điện thuộc lĩnh vực được giao và gửi về Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm. Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện. Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

Các đơn vị truyền tải điện, phân phối điện: Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện trong truyền tải và phân phối điện; Thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, hạn chế sự cố, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng; Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; huy động một cách hợp lý công suất và điện năng các nhà máy thủy điện và các nguồn điện dự phòng của khách hàng...

Căn cứ kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong năm (trước ngày 15 tháng 01 năm kế tiếp) gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website