A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết quả đánh giá các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thực hiện kiểm tra tại nguồn qua phương thức trực tuyến của Hàn Quốc năm 2021

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã thông báo kết quả đánh giá đối với các doanh nghiệp hoàn thành việc nộp hồ sơ kiểm tra tại nguồn qua phương thức trực tuyến. 

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, trong năm 2021, Hàn Quốc tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Hàn Quốc tự hoàn thiện và nộp hồ sơ kiểm tra tại nguồn định kỳ qua hình thức trực tuyến cho Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS). Đây là hình thức kiểm tra lâm thời thay thế cho hoạt động kiểm tra tại hiện trường do các chuyên gia MFDS thực hiện hàng năm.

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương đã nhận được Công hàm số KEV-21-1463, ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Đại sứ quán Hàn Quốc về việc thông báo kết quả đánh giá của MFDS đối với các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đã hoàn thành việc nộp hồ sơ kiểm tra tại nguồn năm 2021 thông qua cổng hồ sơ trực tuyến của MFDS (Chi tiết trong file đính kèm). 

Bộ Công Thương thông báo để các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Hàn Quốc biết và thực hiện.

Đầu mối liên hệ:

- Chuyên viên Đinh Thị Thu, Đại sứ quán Hàn Quốc, (email: thu16@mofa.or.kr; ĐT: 024-38315110(504)/ 0354246946);

- Chuyên viên Dương Hương Quỳnh, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương (email: quynhdh@moit.gov.vn; ĐT: 024-22202306/ 0912311812).


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website