A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về việc tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá năm 2022

Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2022 dự kiến diễn ra lúc 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2022 (Thứ Sáu) tại Phòng họp Trụ sở Bộ Công Thương (địa chỉ: số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

 

Đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bảo đảm minh bạch, bình đẳng

Cụ thể, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường thông qua phương thức đấu giá thông báo:

1. Thương nhân được đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao theo phương thức đấu giá năm 2022

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) phân giao theo phương thức đấu giá. Theo đó:

a) Thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đăng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô.

b) Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện.

2. Chủng loại, số lượng hạn ngạch thuế quan đường được phân giao năm 2022

a) Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô: 79.000 tấn.

b) Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện: 34.000 tấn.

3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước

a) Giá khởi điểm: 1.700.000 đồng/tấn.

b) Bước giá: 50.000 đồng/tấn.

c) Tiền đặt trước: (giá khởi điểm x số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường) x 10%.

4. Địa điểm, thời gian tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2022

a) Địa điểm: Phòng họp Trụ sở Bộ Công Thươngịa chỉ: số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

b) Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2022 (Thứ Sáu).

5. Hồ sơ đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao theo phương thức đấu giá năm 2022

a) Thương nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 chỉ gửi một túi hồ sơ dán kín, ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung sau:

Hồ sơ đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao theo phương thức đấu giá năm 2022; Tên thương nhân; Thông tin liên lạc chi tiết của thương nhân (địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử)”.

b) Túi hồ sơ bao gồm:

- Phiếu bỏ giá (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá). Phiếu bỏ giá để trong phong bì riêng, niêm phong, có chữ ký của thương nhân tại các mép của phong bì, đặt vào trong túi hồ sơ dán kín.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

- Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

6. Nơi nhận hồ sơ

Thương nhân có thể gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trụ sở Bộ Công Thương (địa chỉ: số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thời điểm nhận hồ sơ tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương.

7. Thời hạn nhận hồ sơ

Từ 8 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Chi tiết Thông báo về việc tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá năm 2022 tại đây


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website