A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tập huấn kỹ năng bán hàng Việt năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 30/5, Sở Công Thương Quảng Ngãi khai giảng lớp Tập huấn kỹ năng bán hàng Việt năm 2023 nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác về thương mại, xúc tiến thương mại của các địa phương trong tỉnh; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Đây là một trong những hoạt động của tỉnh nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam, kích thích tiêu dùng nội địa khôi phục kinh tế sau dịch Covid-19. 

Song song với các chính sách của Nhà nước về thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài, xu hướng gia tăng nhanh số lượng, quy mô các dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực phân phối của các doanh nghiệp Việt Nam tuy đã đạt được một số thành công nhất định, nhưng cần có những hướng đi cụ thể với những giải pháp đồng bộ để phát triển hệ thống phân phối hàng hóa vững chắc, làm cầu nối cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam phát triển theo định hướng xuất khẩu trong thời kỳ mới.

Theo đó, mục tiêu được đặt ra là hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nâng cao nhận thức về tác động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, khai thác lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại, mở rộng mạng lưới bán hàng, nhất là ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa; nâng cao kiến thức, kỹ năng bán hàng, kỹ năng về phân phối hàng hóa, xây dựng thương hiệu, kết nối cung cầu.

Cụ thể, lớp tập huấn về kỹ năng bán hàng Việt đặt ra vấn đề đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước cần phải tạo sự khác biệt cho riêng mình từ việc thực hiện, vận dụng cơ chế, chính sách gắn với phát huy nội lực. Trong đó, thương hiệu là tài sản vô hình và có giá trị lớn đối với doanh nghiệp, là tổng hợp của rất nhiều yếu tố, những thành quả mà doanh nghiệp tạo dựng được trong suốt quá trình hoạt động. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần định giá đúng thương hiệu của mình và có những chiến lược phù hợp để đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu một cách hiệu quả, nâng cao vai trò của thương hiệu đối với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Lớp tập huấn có hơn 120 học viên là công chức, nhân viên các phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.Tại đây, học viên được cập nhật hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, nhất là những quy định mới, bổ sung, điều chỉnh gắn với cung cấp thông tin, trao đổi, thảo luận cùng học viên về kỹ năng bán hàng Việt như: kỹ năng bán hàng và phân phối hàng hóa; xây dựng thương hiệu và phát triển thương hiệu hàng hóa, tạo ra sản phẩm phát triển bền vững giúp doanh nghiệp ngày càng có chổ đứng trên thị trường, thiết lập quy trình bán hàng hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hóa sau đại dịch COVID-19...


Tác giả: Linh Lê

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website