Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt 63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014

  • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt 63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014

  • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt 63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014

  • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt 63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website