A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội thêm 15 ngày

Theo đó, Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ, ngày 1/9 đến hết ngày 15/9/2021

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh từ 0 giờ, ngày 1/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021 theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, ấp/khu phố cách ly với ấp/khu phố, xã/phường cách ly với xã/phường, huyện/thành phố cách ly với  huyện/thành phố. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh theo một trong ba phương án: “03 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ); “1 cung đường, 02 địa điểm” hoặc linh động áp dụng cùng lúc 2 phương án nêu trên. Thời gian áp dụng từ 0 giờ, ngày 1/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021.

Kể từ 0 giờ 00 ngày 1/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021, tất cả các cơ quan, đơn vị Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; các cơ quan Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh bố trí nhân sự làm việc tại trụ sở không vượt quá 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn lại của đơn vị làm việc trực tuyến tại nhà để duy trì hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Riêng đối với các bộ phận tham mưu công tác phòng chống dịch hoặc thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt do cơ quan, đơn vị sắp xếp, bố trí số lượng phù hợp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (tại đơn vị và làm việc trực tuyến tại nhà) đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao; đảm bảo công tác phòng chống dịch tại trụ sở cơ quan làm việc và cấp giấy đi đường (Mẫu giấy đi đường số 01, 02 kèm theo). 

 Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp số lượng và danh sách đề nghị cấp Giấy đi đường, điền đầy đủ thông tin trên mẫu, Giấy đi đường (Mẫu giấy đi đường số 03, 04 kèm theo) gửi về Công an tỉnh/huyện trước ngày 05/9/2021 để phối hợp cấp, quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định (mẫu danh sách đề nghị cấp giấy kèm theo), cụ thể: Các đơn vị cấp tỉnh gửi qua Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh; các đơn vị cấp huyện, cấp xã gửi về Công an cấp huyện; các doanh nghiệp gửi về Công an cấp huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở tại các huyện.

Thống nhất áp dụng mẫu Giấy đi đường mới bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 7/9/2021. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký, gửi danh sách về Công an tỉnh/huyện nhưng chưa có Giấy đi đường theo mẫu mới thì tạm thời vẫn sử dụng mẫu giấy đi đường cũ (theo Văn bản số 9162/UBND-KGVX ngày 03/8/2021, Văn bản số 9260/UBND-KGVX ngày 04-8-2021 của UBND tỉnh) nhưng chỉ được sử dụng đến 8h00 ngày 7/9/2021.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm soát chặt chẽ lực lượng Quân sự làm nhiệm vụ đảm bảo Quốc phòng; phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; danh sách gửi Công an tỉnh trước ngày 03/9/2021 để phối hợp quản lý.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông - vận tải hướng dẫn, cấp giấy xác nhận đối với các hệ thống phân phối (siêu thị, chợ, chuỗi cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng cố định); nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, thực hiện các quy định kiểm soát (phải có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị). Riêng lực lượng giao nhận hàng hóa (shipper) tiếp tục thực hiện theo Công văn số 4197/SCT-TM ngày 6/8/2021 của Sở Công Thương về hướng dẫn việc di chuyển của đội ngũ người giao/nhận hàng hóa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng chỉ được hoạt động trong phạm vi 1 huyện, thành phố trong tỉnh. Phối hợp UBND các huyện, thành phố đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Giao UBND các huyện, thành phố phối hợp Sở Công Thương cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn; chỉ đạo, giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nội dung sau: Cấp giấy đi chợ cho các hộ gia đình trên địa bàn quản lý đảm bảo chặt chẽ, khoa học, chia khung giờ cụ thể tránh việc tập trung đông; mỗi hộ gia đình chỉ được cấp 01 phiếu đi chợ/01 tuần; phiếu đi chợ phải thể hiện được thông tin các điểm mua sắm trong nội bộ xã, phường, thị trấn. Cấp giấy xác nhận thực hiện nhiệm vụ cho thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng để lưu thông trên địa bàn hoạt động của xã, phường, thị trấn.


Tác giả: Bình An
Nguồn:Cổng Thông tin Điện tử Đồng Nai Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website