A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

76 năm truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam

Cách đây 76 năm, vào ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra. Và từ đó, ngày 23 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

Mặc dù với muôn vàn công việc và khó khăn của những ngày đầu mới thành lập nước, nhưng việc thành lập Ban Thanh tra đặc biệt đã thể hiện rõ quan điểm, tư tưởng của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hoạt động thanh tra luôn gắn liền với hoạt động quản lý Nhà nước, Thanh tra vừa là cơ quan quản lý Nhà nước vừa là công cụ thiết yếu của hoạt động quản lý Nhà nước. Thanh tra là phương tiện để kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; hoạt động thanh tra góp phần thiết lập, giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước và trong xã hội.

Trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, ngành Thanh tra với nhiều tên gọi khác nhau như: Ban Thanh tra đặc biệt, Ban Thanh tra Chính phủ, Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ, Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ, Uỷ ban Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Nhà nước và nay là Thanh tra Chính phủ. Dù với tên gọi nào, trong hoàn cảnh khó khăn nào, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Thanh tra cũng luôn thể hiện và giữ gìn phẩm chất cao quý của mình là: “Hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ”, “Trung thành, tận tuỵ, gương mẫu, liêm khiết, khách quan, công tâm”. Nhiều đồng chí lãnh đạo đã để lại những tấm gương sáng về sự trung thành, gương mẫu, tận tuỵ, liêm khiết, có công lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam như: Cụ Bùi Bằng Đoàn, Cù Huy Cận, Trần Đăng Ninh, Tôn Đức Thắng, Hồ Tùng Mậu,  Nguyễn Lương Bằng và nhiều đồng chí khác.

Tại Nghị quyết số 01/2007/NQ-QH12 của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XII, ngày 31 tháng 7 năm 2007 hợp nhất Bộ Công nghiệp với Bộ Thương mại thành Bộ Công Thương. Được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, thanh tra ngành Công Thương từng bước được củng cố, kiện toàn và phát triển, nhất là công tác xây dựng hệ thống tổ chức, đào tạo bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ, đã tạo những chuyển biến lớn về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ.  

Thanh tra Bộ Công Thương

Hàng năm, ngành Công Thương tổ chức các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực đời sống xã hội; tiếp hàng ngàn lượt công dân, giải quyết hàng trăm vụ việc khiếu nại, tố cáo. Qua công tác thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý kịp thời những thiếu sót, sai phạm và thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý kinh tế - xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung thực hiện đã kịp thời giải quyết những yêu cầu, bức xúc của công dân, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và bộ máy chính quyền, góp phần cũng với Đảng bộ, quân và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ tốt cho các sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là các kỳ Đại hội Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Năm 2021, là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, ảnh hưởng lớn tới hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuy nhiên công chức thanh tra ngành Công Thương khắc phục khó khăn hoàn thành tốt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra được giao, các vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết theo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật không để tồn động kéo dài. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với các dự án thua lỗ, kém hiệu quả ngành Công Thương được thực hiện nghiêm túc. Thanh tra Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực tiếp công dân, Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện đầy đủ việc tiếp công dân theo quy định hàng tháng.

Theo định hướng Chương trình thanh tra năm 2022 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ tham mưu trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch thanh tra trong đó tập trung vào nội dung: Thanh tra công vụ đối với các đơn vị thuộc Bộ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thanh tra việc quản lý tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu các đơn vị thuộc Bộ; hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào lĩnh vực điện lực, hóa chất, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, an toàn công nghiệp. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Công Thương phối hợp với Thanh tra các Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của nhiều Bộ, ngành.

Nhân kỷ niệm 76 năm truyền thống ngành thanh tra Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương có Thư chúc mừng gửi tới toàn thể công chức thanh tra ngành Công Thương.

Lê Việt Long

Chánh Thanh tra Bộ Công Thương


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website