A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công Thương họp xin ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam

Sáng ngày 20/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chủ trì cuộc họp xin ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 – 2035, tầm nhìn đến 2045 (Chiến lược).

Tham gia cuộc họp còn có thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Soạn thảo xây dựng Chiến lược; đại diện các bộ, ngành, hiệp hội; các chuyên gia logistics…

Thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, Bộ Công Thương đã xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 – 2035, tầm nhìn đến 2045 (Chiến lược).

Ngày 28/12/2023, Bộ Công Thương có Công văn số 9270/BCT-XNK gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, các hiệp hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan đề nghị tham gia ý kiến xây dựng Chiến lược và báo cáo nội dụng đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 12/20/2017.

Trên cơ sở tổng hợp, phân tích và đánh giá báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương đã tiến hành xây dựng dự thảo Chiến lược Phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 – 2035, tầm nhìn đến 2045.

Bộ Công Thương đã chỉ đạo các thành viên Nhóm nghiên cứu, Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược tập trung tổng hợp thông tin, số liệu, kết hợp nghiên cứu, rà soát thực trạng phát triển dịch vụ logistics Việt Nam hiện nay để xây dựng dự thảo Chiến lược.

Song song đó, Ban soạn thảo Chiến lược đã tổ chức các hoạt động lấy ý kiến công khai rộng rãi của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, địa phương, doanh nghiệp liên quan trên cả nước bằng nhiều hình thức. Trong đó, ngày 24, 26/01/2024, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Chiến lược tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo chất lượng của dự thảo Chiến lược, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã chỉ đạo phương hướng bổ sung, khắc phục các vấn đề còn đang thiếu, chưa được đề cập đầy đủ trong các Dự thảo Báo cáo Đề án Chiến lược, Dự thảo Quyết định.

Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, các doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Công Thương đã chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Chiến lược, Quyết định phê duyệt Chiến lược trình Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu đã trình bày tóm tắt Dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2045.

Gợi mở thêm vấn đề các đại biểu thảo luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, Dự thảo Chiến lược Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam cần đảm bảo tính khả thi cho việc thực hiện Chiến lược sau khi được ban hành.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược chủ trì cuộc họp

Trong đó cần lưu ý một số nội dung như: Tích hợp Chiến lược với các quy hoạch, chiến lược quốc gia, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch vùng…; Liên kết, kết nối phát triển dịch vụ logsitics giữa các vùng, các địa phương; Gia tăng năng lực và thị phần dịch vụ logistics tại thị trường nội địa của khu vực doanh nghiệp logistics Việt Nam so với các doanh nghiệp nước ngoài; Nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trung tâm kết nối giữa các doanh nghiệp trong ngành, đáp ứng các yêu cầu mục tiêu phát triển để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam; Phát triển xanh, phát triển số gắn với hoạt động dịch vụ logsitics; Đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, kỹ năng chuyên môn chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển của ngành…

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành, hiệp hội đánh giá cao dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 – 2035, tầm nhìn đến 2045 đã được Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng một cách tổng thể, hệ thống và bao trùm các vấn đề, tuy nhiên cần làm rõ, tập trung một số nội dung như: Vai trò, hoạt động của các Bộ, ngành trong phối hợp thực hiện các giải pháp phát triển logistics; giải pháp phát triển các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tạo nguồn hàng cho dịch vụ logistics; đào tạo chuyên sâu về ngành dịch vụ logistics; tính liên vùng trong thực hiện Chiến lược; phát triển kết cấu hạ tầng gắn với chuyển đổi số (hạ tầng số) cho phát triển dịch vụ logistics...

Ông Trần Thanh Hải - Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược

Tiếp thu ý kiến định hướng của Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Trưởng Ban chỉ đạo cũng như các ý kiến góp ý tại cuộc họp, ông Trần Thanh Hải - Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban soạn thảo cho biết, thường trực Ban soạn thảo Chiến lược sẽ tiếp tục tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Chiến lược.

Theo kế hoạch, sau khi Chiến lược được Thủ tướng Chính phủ ban hành, các Bộ, ngành hiệp hội địa phương sẽ xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược. Do đó đề nghị các Bộ ngành hiệp hội địa phương tham gia xây dựng nội dung những Kế hoạch cụ thể này để triển khai Chiến lược hiệu quả, khả thi.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của đại diện các Bộ, ngành, hiệp hội, các chuyên gia, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của Ban soạn thảo, các nhóm chuyên gia nghiên cứu trong công tác xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2045.

Nhấn mạnh tính cấp bách của Chiến lược trong tương quan gắn kết đồng bộ với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch phát triển vùng, địa phương và các quy hoạch, chiến lược chuyên ngành, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị Ban soạn thảo khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Chiến lược để có thể sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Thứ trưởng cũng lưu ý Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, trong đó cần làm rõ căn cứ của các số liệu, chỉ tiêu; hệ thống một cách logic, kết nối các nhóm giải pháp; chú trọng giải pháp kết nối, liên kết vùng, địa phương trong phát triển dịch vụ logistics..., đồng thời cần củng cố, làm rõ các nội dung dự thảo Chiến lược theo hướng đảm bảo tính khả thi khi thực hiện, mang lại hiệu quả cao và động lực mới cho phát triển dịch vụ logistcs Việt Nam trong giai đoạn tới.


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website