A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khuyến công Nghệ An: Đồng hành cùng cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, hỗ trợ đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất

Trong các năm qua, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành; đề ra các giải pháp cụ thể, kịp thời, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy sản xuất kinh doanh,... Cùng với đó, chính sách khuyến công đã luôn đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn bắt nhịp với tình hình mới, hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An, năm 2023, Bộ Công Thương đã bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện 03 đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.650 triệu đồng, gồm: (1) Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến các sản phẩm từ cây sen cho Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vị và đầu tư Lộc Phát tại huyện Nam Đàn, kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng; (2) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm miến dong cho Doanh nghiệp tư nhân xứ Nghệ tại huyện Nghĩa Đàn, kinh phí 900 triệu đồng; (3) Hỗ trợ dây chuyền công nghệ sục khí cho bánh Chiffon cho Công ty Cổ phần thực phẩm 16 Food tại huyện Hưng Nguyên, kinh phí hỗ trợ 450 triệu đồng. Các đề án được tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định.

UBND Tỉnh giao Sở Công Thương chỉ đạo thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2023 với tổng kinh phí 5.500 triệu đồng, thực hiện đạt 5.206,38 triệu đồng/5.500 triệu đồng (đạt 94,5% kế hoạch). Trong đó hỗ trợ: 02 đề án đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn; 03 đề án tổ chức tập huấn, hội thảo; tham quan, khảo sát, mở rộng thị trường, học tập kinh nghiệm trong nước; 03 đề án tham gia hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; 17 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 04 đề án xây dựng các chương trình truyền hình; xuất bản bản tin; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác về phát triển công thương; 01 đề án bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tham gia các hoạt động khuyến công, hội thảo, diễn đàn, hội nghị, tập huấn, hội chợ, triển lãm liên quan và 03 đề án kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án khuyến công.

Mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế như công tác xây dựng và triển khai kế hoạch khuyến công hàng năm của các địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định cấp kinh phí; nhận thức của các cơ sở, doanh nghiệp về hoạt động khuyến công còn chưa đầy đủ nên việc hưởng ứng của các đơn vị còn hạn chế; nhiều cơ sở sau khi đầu tư và được hỗ trợ kinh phí khuyến công chưa khai thác hết công suất của máy móc thiết bị,... song công tác khuyến công trên địa bàn ngày càng được các cấp Lãnh đạo, cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai, thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; các văn bản về hoạt động khuyến công ngày càng được hoàn thiện; nguồn kinh phí được ngân sách tỉnh quan tâm bố trí hàng năm ổn định; mô hình, cách làm hay về khuyến công được nhân rộng. Các đề án hỗ trợ đã bám sát chỉ đạo của Cục Công Thương địa phương (đối với chương trình khuyến công quốc gia) và UBND (đối với chương trình khuyến công địa phương) theo đúng quy chế quản lý, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu; thanh quyết toán theo đúng quy định. Công tác khuyến công giúp cơ sở sản xuất nông thôn có định hướng đầu tư đúng, hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, từng bước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công trong thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đề ra một số giải pháp cụ thể như: Tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Công Thương địa phương và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai chương trình khuyến công; tăng cường đôn đốc, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các đề án khuyến công quốc gia và địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các đề án khuyến công; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách về khuyến công giúp các cơ sở, doanh nghiệp, làng nghề sản xuất công nghiệp nắm bắt được các cơ chế chính sách hỗ trợ; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện có chất lượng và hiệu quả các đề án khuyến công trên địa bàn; tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động khuyến công cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác khuyến công để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công nghiệp trong tình hình mới.

Năm 2024, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã đăng ký kế hoạch đề nghị Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương hỗ trợ thực hiện 02 đề án, hiện nay các đề án đang trong quá trình thẩm định, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, đề án gửi Cục Công Thương địa phương xem xét, hỗ trợ vào 6 tháng cuối năm 2024.

Kinh phí khuyến công địa phương được bố trí theo kế hoạch là 5.500 triệu đồng. Đến nay Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Tài chính thẩm định (đợt 1) 10 đề án trình UBND tỉnh phê duyệt phân bổ với tổng kinh phí hỗ trợ 1.239 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 22,53%). Trong đó, đề nghị hỗ trợ 03 đề án tổ chức tập huấn, diễn đàn, khởi sự doanh nghiệp, tham quan học tập kinh nghiệm (180 triệu đồng); 02 đề án tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tổ chức hội chợ, triển lãm, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia Hội chợ, triển lãm (476 triệu đồng); 03 đề án xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản bản tin, ấn phẩm; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác về phát triển công thương (465 triệu đồng); 01 đề án bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các hoạt động khuyến công, hội thảo, bồi dưỡng, hội nghị, tập huấn, hội chợ, triển lãm liên quan (63 triệu đồng); đề án xây dựng chương trình, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án khuyến công (55 triệu đồng).

 


Nguồn:Cục Công Thương địa phương Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website