A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Agribank đóng góp tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, là Cuộc vận động mang ý nghĩa to lớn cả về nhiều mặt: đã khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi người Việt Nam, nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp góp phần xây dựng nền kinh tế tự cường, tự lực; đã phát huy sức mạnh dân tộc giúp các doanh nghiệp Việt Nam đứng vững và vượt qua muôn vàn khó khăn trong xu hướng hội nhập; đã tạo nên nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và làm cho mọi người gắn bó, chia sẻ với nhau hơn.

Theo báo cáo của Đảng ủy Agribank, ngay từ đầu năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, ban điều hành lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội toàn hệ thống tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu của Cuộc vận động. 

Trọng tâm là Chỉ thị 03- CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 21/12/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động và chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUK, ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động trong tình hình mới và các trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; đồng thời, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và Đảng ủy Khối về Cuộc vận động vào Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình công tác hằng năm gắn với tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề; xây dựng ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, quy trình cấp tín dụng, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tài chính,… qua đó hiện thực hóa các chỉ đạo của Đảng ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt nhất sứ mệnh gắn với “Tam nông”. 

Đáng chú ý, cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank phát huy vai trò “đại sứ thương hiệu”, giới thiệu quảng bá SPDV của Agribank đến khách hàng, ưu tiên mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ trong nước, qua đó nêu cao lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Agribank hưởng ứng triển khai Cuộc vận động thông qua hoạt động đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu và cung ứng dịch vụ, trong đó tập trung đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tiên phong, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các chương trình chính sách tín dụng, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn giai đoạn 2021-2025.

Trong tổng số trên 1.461.077 tỷ đồng dự nợ Agribank cho vay đối với nền kinh tế; vốn đầu tư “Tam nông” chiếm tỷ trọng bình quân khoảng 65-70% và cao nhất toàn hệ thống tổ chức tín dụng đầu tư nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Đây cũng là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất hàng hóa Việt Nam được sản xuất và tiêu thụ trong nước. Theo đó, các chương trình tín dụng ưu đãi của Agribank tập trung đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao, hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nông, lâm, thủy hải sản... đã và đang đóng góp quan trọng vào thúc đẩy quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ các mặt hàng mang thương hiệu Việt thay thế hàng nhập khẩu, nhất là hoàn thiện, nâng hạng, tiến tới chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế các sản phẩm OCOP, VIETGAP... góp phần đưa sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam chiếm lĩnh thị trường trong nước và đóng góp lớn trong tổng GDP hàng năm, hỗ trợ tích cực phát triển thị trường nội địa theo hướng bền vững.

Với mạng lưới 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch, là ngân hàng duy nhất có mặt tại 9/13 huyện đảo và có quan hệ đại lý với hơn 1.000 định chế tài chính tại trên 90 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng với việc cung ứng hơn 200 SPDV ngân hàng tiện ích; có nhiều SPDV được khẳng định là Thương hiệu Quốc gia, đáp ứng nhu cầu đa dạng về giao dịch, thanh toán của nhiều đối tượng khách hàng, qua đó góp phần xây dựng niềm tin đối với khách hàng Việt và thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình sản xuất, tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam; tạo thói quen và dần thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt Nam theo hướng ưu tiên mua sắm hàng sản xuất trong nước thay vì sở thích mua sắm hàng hóa nhập khẩu; nâng tầm chất lượng sản phẩm để chuyển từ ưu tiên sang tự hào khi sử dụng sản phẩm sản xuất trong nước. Với những đóng góp trên, năm 2022, Agribank được Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) vinh danh là một trong những ngân hàng có kết quả hoạt động xuất sắc với sản phẩm, dịch vụ nổi trội, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và xã hội (Ngân hàng hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao; Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng; Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh); Top doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất đối với Ngân sách Nhà nước và cộng đồng. Agribank là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam; Dịch vụ Ngân hàng Tài chính Agribank tự hào là sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, . . . qua đó, tiếp tục khẳng định hình ảnh, thương hiệu và uy tín của Agribank với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách hàng và đối tác.

Bên cạnh đó, Agribank cũng triển khai chủ trương của Đảng ủy Khối và thể hiện trách nhiệm của một đơn vị tích cực trong Khối. Cụ thể, Agribank đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều Tập đoàn, Tổng công ty trong nước, trong đó có các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng trong Khối với mục đích cùng phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau, đồng thời hợp tác để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp Việt cung cấp cho khách hàng. Thông qua cung ứng tín dụng và sản phẩm dịch vụ, kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, ký kết hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối khẳng định quyết tâm của Agribank thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và chủ trương của Chính phủ về phát huy vai trò “đầu tàu” của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước trong việc đồng hành, hỗ trợ nhau cùng phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.


Tác giả: Thủy Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website