A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày 23/8, tại Quảng Ninh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền, triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” gắn với thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đề nghị các sở, ngành liên quan, địa phương cần tập trung triển khai hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, đưa ra định hướng để thống nhất những nhiệm vụ thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe thông tin chuyên đề về triển khai một số nội dung trọng tâm trong Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; triển khai Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư; Chương trình hành động số 19/CTr-BCĐ, ngày 4/8/2021 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


Tác giả: Thủy Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website