A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiệt điện Hải Phòng: Nỗ lực triển khai các giải pháp đáp ứng quy định về môi trường

Xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hơn 20 năm hoạt động trong ngành nhiệt điện, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường trong sản xuất điện.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng hiện đang vận hành 2 nhà máy nhiệt điện có tổng công suất 1.200MW. Công ty đã thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về môi trường theo đúng quy định của pháp luật như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép khai thác nước mặt, sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, các kế hoạch ứng phó sự cố môi trường.

Công ty đã xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo đúng thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lắp đặt các ứng dụng các công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu về môi trường như: Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP); hệ thống khử SO2 trong khí thải (FGD); áp dụng công nghệ đốt kiểu phân cấp để giảm thiểu khả năng tạo NOx; hệ thống xử lý nước thải sản xuất; hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu; hệ thống thu gom nước mưa tràn mặt.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện đầu tư Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, có tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 1.570 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu về thông số phát thải SO2, NOx theo quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT về khí thải nhà máy nhiệt điện đốt than và có tính đến điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi triển khai nâng cấp, hệ thống xử lý khí thải của hai nhà máy sẽ đáp ứng được các yêu cầu về môi trường được nêu tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Công tác xử lý tốt tro xỉ, bụi và các chất thải trong quá trình vận hành cũng được Công ty đặc biệt chú trọng, Để tránh phát tán bụi than ra môi trường, Công ty đã đầu tư hệ thống băng tải kín vận chuyển than từ cầu cảng về nhà máy, lắp đặt hệ thống phun sương ở khu vực cảng và kho chứa để môi trường không khí không bị ô nhiễm. Ngoài ra, tro xỉ phát sinh trong quá trình vận hành lò đốt luôn được chứng nhận hợp quy, bảo đảm đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường và được Công ty ký hợp đồng chuyển giao tro xỉ cho các đơn vị có chức năng xử lý tro xỉ để làm vật liệu xây dựng. Hiện lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất của công ty đã được tiêu thụ 100%, kể cả lượng tro xỉ trong các hồ chứa.

Các chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt đều được phân loại ngay tại nguồn phát sinh, sau đó được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Đối với khí thải, công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, kết nối online về Sở Tài nguyên & Môi trường của địa phương để theo dõi giám sát.

Để gướng tới giá trị cốt lõi của Công ty: Kỷ cương: Tuân thủ, trung thực trong mọi hành động. Chất lượng: An toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Sáng tạo: Đòn bẩy của giá trị đột phá. Nhân văn: Vì con người, hướng tới con người, tổ chức công đoàn đã tích cực phối hợp với chuyên môn triển khai tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, treo khẩu hiệu tuyên truyền và kêu gọi người lao động tại các đơn vị thực hiện phân loại, thu gom rác thải nhựa; vệ sinh môi trường; không thải nước thải, chất thải rắn ra môi trường, khu vực làm việc; duy trì trồng và chăm sóc cây xanh khu vực nhà máy và khu nhà ở CBCNV.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng còn đặc biệt chú trọng “xanh hóa” khuôn viên nhà máy với việc trồng khoảng 12 ha cây xanh cảnh quan và trồng cây phi lao làm hàng rào viền ngăn bụi tại khu vực cảng than, kho chứa than và hồ thải xỉ, vừa bảo vệ môi trường, vừa làm đẹp cảnh quan khu vực sản xuất.


Tác giả: Bảo Ngân (Tổng hợp)

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website