A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình đối tác kinh doanh xanh Danida, Đan Mạch nhận đơn xin tài trợ năm 2023

Chương trình đối tác kinh doanh xanh Danida (Danida Green Business Partnerships – DGBP) là một quỹ được thiết kế để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh theo định hướng thị trường và tăng trưởng kinh tế toàn diện ở các nước đang phát triển phù hợp với Chiến lược của Đan Mạch về Hợp tác phát triển Thế giới chúng ta chia sẻ (Danish Strategy for Development Cooperation The World We Share).

DGBP thúc đẩy các mục tiêu phát triển và thương mại, đồng thời tập hợp các bên tham gia thương mại và phi thương mại lại với nhau trong quan hệ đối tác để khởi xướng và thúc đẩy các giải pháp xanh và bền vững khả thi về mặt thương mại cho các thách thức khác nhau ở các nước đang phát triển. Chương trình này hỗ trợ đối tác ở các nước đang phát triển tạo ra các giải pháp thị trường mới để giải quyết các thách thức về môi trường và khí hậu, đồng thời góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm cũng như cải thiện đời sống của người dân. 

Có hai loại dự án: Dự án Đối tác đầy đủ và Dự án Tìm hiểu.

Hạn nộp đơn cuối cùng: 1/6/2023, 13h00 CEST (Giờ Đan Mạch) hay 18h00 giờ Việt Nam

Để biết thêm thông tin xin truy cập link 


Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website