A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các chuyên đề thông tin

Ngày 10/4/2024, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024 cho các đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đến 424 điểm cầu với sự tham dự của khoảng 17.350 đảng viên.

Tham dự tại điểm cầu Đảng bộ Bộ Công Thương có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Bộ Công Thương, lãnh đạo các ban của Đảng uỷ, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cùng đông đảo các đảng viên là lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ Công Thương. Nội dung tiếp thu tại hội nghị được phổ biến tới từng đảng bộ, chi bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương; bảo đảm truyền tải đầy đủ, sâu sắc các chuyên đề gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Cùng đó, hội nghị cũng nghe Vụ trưởng Vụ Công chức (Bộ Nội vụ) Nguyễn Tuấn Ninh giới thiệu chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Nhằm triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ủy Khối đã tổ chức các hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, khơi dậy niềm tự hào, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong toàn Đảng bộ. Từ đó chuyển hóa thành hành động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể cảm ơn hai báo cáo viên đã quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng và dành thời gian trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và làm rõ một số giải pháp cơ bản góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, các nội dung được truyền đạt tại hội nghị là những nội dung hết sức quan trọng, vừa mang ý nghĩa nền tảng, vừa mang ý nghĩa thời sự về bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nhận thức mô hình, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và xây dựng nền công vụ của đất nước trong giai đoan phát triển mới.

Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, nghiên cứu kỹ bài học kinh nghiệm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2024) và 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2024), hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

 


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website