A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Tại Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 “Phê duyệt Chương trình Phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược. Tại Quyết định số 1165/QĐ-TTg “Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các Chương trình, Dự án ưu tiên thực hiện bao gồm 1 dự án và 2 chương trình, trong đó, giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược (sau đây viết tắt Chương trình hóa dược) trình Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2024.

Để triển khai Chương trình hóa dược, Bộ Công Thương đăng tải toàn bộ nội dung hồ sơ dự thảo Chương trình hóa dược để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến, bao gồm:

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ;

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Dự thảo Thuyết minh Chương trình;

- Bảng tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Ban soạn thảo và Tổ biên tập.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Cục Hóa chất - Bộ Công Thương, 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời hạn lấy ý kiến 30 ngày kể từ ngày đăng tải. 


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website