A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghệ An lấy ý kiến về Quy chế hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày 18/7, nhằm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban chỉ đạo CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Nghệ An đã tổ chức lấy ý kiến về Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Tham dự có ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ  An, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên ban chỉ đạo.

Theo đó, mục đích việc thực hiện Chỉ thị 03 nhằm quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân. Xác định rõ nội dung công việc và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, đơn vị… trong thực hiện CVĐ. Vì vậy, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và Nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, cần thúc đẩy vai trò các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh, làm rõ vai trò của các sở, ngành liên quan đến CVĐ. Công tác tuyên truyền đang còn hạn chế, các sản phẩm vẫn chưa đủ tính cạnh tranh, mang tính số lượng… Do đó, để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 về CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện CVĐ. Đồng thời, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho CVĐ; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh vai trò các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh; Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CVĐ…

Việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 không chỉ phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong thực hiện CVĐ. Đồng thời cũng khuyến khích, vận động, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính cạnh tranh về giá thành, hình thức, mẫu mã nhằm thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước và trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Tác giả: Huy Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website