A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Ngày 06/10, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã có buổi làm việc tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Báo cáo đoàn giám sát, ông Dương Sơn Bá – Tổng Giám đốc Công ty cho biết về tình hình thực hiện quy định Pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn từ 01/01/2021 – 30/6/2023 của Công ty. Cụ thể, về kết quả công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thông tin giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, giấy phép khai thác sử dụng nước mặt… các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố. Ông Dương Sơn Bá cũng cho biết, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và được các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Bên cạnh đó công tác bồi dưỡng, huấn luyện an toàn hóa chất, huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu được thực hiện hàng năm, và tổ chức diễn tập đình kỳ 01 lần/năm với sự chứng kiến của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Ông Dương Sơn Bá - TGĐ HND báo cáo các nội dung với đoàn giám sát (Ảnh: Nhiệt điện Hải Phòng)

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đặt nhiều câu hỏi về vấn đề đầu tư các công trình bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng. Trả lời các câu hỏi của đoàn giám sát, ông Dương Sơn Bá nhấn mạnh, Công ty đã thực hiện xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo đúng cam kết tại đánh giá tác động môi trường và theo đúng thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đã được Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành theo quy định của pháp luật như: Công trình xử lý khí thải, bụi nhà máy; Công trình xử lý nước thải; đã đầu tư thiết bị xử lý tiếng ồn, độ rung; đã đầu tư hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Đoàn giám sát đi kiểm tra công trường (Ảnh: Nhiệt điện Hải Phòng)

Sau khi nghe các ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, ông Bùi Đức Quang đánh giá, về cơ bản Nhiệt điện Hải Phòng đã hoàn thành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Là một doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố, có đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế, vì vậy Nhiệt điện Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Thành phố. Ông Quang hy vọng trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp hơn để nâng cao khả năng đáp ứng của thiết bị với những tiêu chuẩn mới, và luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác sản xuất cũng như bảo vệ môi trường của EVN cũng như EVNGENCO2.


Tác giả: Bảo Ngân

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website