Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam

  • Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam

  • Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam

  • Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam

  • Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam

  • Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam

  • Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam

  • Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam

  • Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website