Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác truyền thông và tổ chức sự kiện giữa Tạp chí Công Thương và Công ty ABE

  • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác truyền thông và tổ chức sự kiện giữa Tạp chí Công Thương và Công ty ABE

  • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác truyền thông và tổ chức sự kiện giữa Tạp chí Công Thương và Công ty ABE

  • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác truyền thông và tổ chức sự kiện giữa Tạp chí Công Thương và Công ty ABE

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website