Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương

  • Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương

  • Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương

  • Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website