Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Ninh

  • Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Ninh

  • Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Ninh

  • Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Ninh

  • Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Ninh

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website