A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Lăk triển khai hiệu quả mô hình Điểm bán hàng Việt

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Đăk Lăk, thực hiện tốt các hoạt động xây dựng mô hình Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tinh hoa hàng Việt Nam”, “Tự hào hàng Việt Nam”, trong năm 2023 tỉnh  đã có 02 điểm bán hàng Việt Nam (Siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột và Siêu thị Co.opmart Buôn Hồ) để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và bán hàng Việt đến người tiêu dùng trong tỉnh và du khách trong và ngoài nước, đây cũng là một hình thức tuyên truyền hiệu quả nhằm thay đổi nhận thức của nhân dân về hàng hóa sản xuất trong nước, thay đổi hành vi mua sắm, tiêu dùng.

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 03 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025, Sở Công Thương Đăk Lăk đã triển khai hiệu quả các hoạt động xây dựng mô hình Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tinh hoa hàng Việt Nam”, “Tự hào hàng Việt Nam” tỉnh Đắk Lắk năm 2023 với mục tiêu: Phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng mạng lưới, quy mô kinh doanh, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Đến hết năm 2023, tăng thị phần hàng Việt Nam có uy tín, có thương hiệu tại siêu thị, Trung tâm thương mại chiếm trên 90%; thị phần hàng Việt Nam tại các kênh phân phối truyền thống trên toàn địa bàn tỉnh chiếm trên 90%; Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại nội địa, gắn kết từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ cho các doanh nghiệp trong nước.

Ảnh minh họa (Nguồn: daklak.gov.vn)

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng. Theo đó, việc xây dựng mô hình Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” tỉnh Đắk Lắk năm 2023 đã đạt được mục tiêu phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững thuộc Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, phát triển thị trường nội địa, mở rộng các kênh phân phối, hệ thống bán lẻ hàng hóa sản xuất trong tỉnh, khuyến khích đầu tư phát triển thương mại nhất là ở khu vực nông thôn và miền núi. Tiếp tục nhân rộng mô hình “Điểm bán hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả các đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lễ khai trương Điểm bán hàng Việt Nam “Tự hào hàng Việt Nam”- “Tinh hoa hàng Việt Nam” tại Siêu thị Co.op Mart Buôn Hồ. (Nguồn: daklak.gov.vn)

Bên cạnh đó, hoạt động này cũng giúp tuyên truyền, vận động người tiêu dùng tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung, nâng cao nhận thức về khả năng sản xuất, kinh doanh, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam; vận động người tiêu dùng sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thuận lợi cho người dân trong mua sắm hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển. Đồng thời, quảng bá sâu rộng tới toàn thể các doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk biết đến Điểm bán hàng Việt góp phần nâng cao nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện tốt chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 

Mặt khác hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phát triển bền vững và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, giúp cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, góp phần đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường và dịp Lễ, Tết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Tác giả: Linh Lê

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website