Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Bộ Công Thương

  • Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Bộ Công Thương

  • Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Bộ Công Thương

  • Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Bộ Công Thương

  • Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Bộ Công Thương

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website