Bàn giao Trường Đại học Điện lực từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương

  • Bàn giao Trường Đại học Điện lực từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương

  • Bàn giao Trường Đại học Điện lực từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website