Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

  • Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

  • Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

  • Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

  • Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

  • Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

  • Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

  • Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website