Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

  • Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

  • Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

  • Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

  • Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

  • Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

  • Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

  • Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

  • Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website