Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gặp mặt đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

  • Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gặp mặt đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

  • Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gặp mặt đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

  • Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gặp mặt đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

  • Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gặp mặt đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website