Giao lưu hội viên VECOM tháng 12/2016

  • Các hội viên chia sẻ tình hình hoạt động trong năm 2016

  • Các hội viên chia sẻ tình hình hoạt động trong năm 2016

  • Đại diện Expertrans – Ông Trương Đức Vinh chia sẻ về 6 lợi ích mà website đa ngôn ngữ mang lại

  • Ông Nguyễn Thanh Hưng – Chủ tịch VECOM

  • Các hội viên mới nhận hoa giấy chứng nhận từ Chủ tịch VECOM

  • Ông Nguyễn Hữu Tuất – đại diện mPOS giúp các doanh nghiệp bán hàng toàn cầu thông qua giải pháp thanh toán mPOS

  • Bà Lê Nga – đại diện Bizweb đưa ra giải pháp kết nối các kênh bán hàng trực tuyến thông qua mềm phần bán hàng Sapo

  • Bà Lê Nga – đại diện Bizweb đưa ra giải pháp kết nối các kênh bán hàng trực tuyến thông qua mềm phần bán hàng Sapo

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website