Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016

  • Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016

  • Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016

  • Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016

  • Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016

  • Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website