Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

  • Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

  • Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

  • Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

  • Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

  • Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

  • Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

  • Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

  • Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website