Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng cho đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân

  • z2758570908716_a4ea558f65bf3686f072962702fa16ed_2f665

  • z2758570908725_590c14356d9ab200b248751aa88edf7d_7015f

  • c4f62c513482c2dc9b93_875ad

  • z2758570908732_448bdef49e5cf2b36f46ce93ee6ce84e_89cd5

  • z2758570908737_f399648bf236cc9f42f92fd4563bf138_1f8d0

  • z2758570940697_78d6925a3449fb8e1d9ef90d0b6908e5_66867

  • z2758570923399_4b6d7daa822b00caf5e24399d0d01a26_27518

  • z2758664329147_f8bfd16c160cc7bf178a5c5efa0ac979_57809

  • z2758664554606_1b8100e7bb016119f66c4d838e640516_e0a6f

  • z2758664704656_1297b41189b958e1349918519b86f894_a1fbf

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website