Lễ Ký kết Chương trình phối hợp về phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Lễ Ký kết "Chương trình phối hợp về phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa nền nông nghiệp Việt Nam và khẳng định thương hiệu nông sản Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế”.

  • z2612042204483_70c92a14fe8434c814cd5491c90c887a_10174

  • Anh_1_ebc02

  • z2612042240074_1283732ca29728407d017571cd51941b_8499c

  • z2612042272182_19887946dc70c254042dcf96c55c500f_f8209

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website