Lễ Ký kết Chương trình phối hợp về phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp

  • z2612042204483_70c92a14fe8434c814cd5491c90c887a_10174

  • Anh_1_ebc02

  • z2612042240074_1283732ca29728407d017571cd51941b_8499c

  • z2612042272182_19887946dc70c254042dcf96c55c500f_f8209

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website