Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác Ốt-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Đông Á

 • The_26_AEM_-_CER_Consulations_1_6d73a

 • The_26_AEM_-_CER_Consulations_2_12a10

 • The_26_AEM_-_CER_Consulations_3_f6172

 • The_26_AEM_-_CER_Consulations_4_9f761

 • z2764367103919_c0873f61df9c318778d5617fd3b0660d_16059

 • Tham_van_UK_0792c

 • z2763865432318_909d88464d29bf7812a9637b6bfac2c8_a2cb0

 • z2763865518368_69133342d4de23ddfa0b34e178d0fb63_2e753

 • z2763865231811_88eda5f18c72365cc883d0ea7d48a8ec_c8bfb

 • z2763865647391_81376e0088d9741f419472cd4f3f040a_e893e

 • z2764677439297_615965688ae5fbb4a0cd7fc2e365fd69_adb20

 • z2764677493567_7bae0b63858e9e33187710a98e454c95_c743c

 • 10_AEM-CER_Consultations__AU__8b7f7

 • 11_AEM-METI_Consultations_f9f15

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website