Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dự Lễ Khai giảng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  • z2847731779447_1159f593f13ce6e4de4f24df71735084_0859b

  • dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-3_bebcc

  • z2847837927703_1fb7d24506982cc1494248f6972ab27f_46c52

  • z2847730684996_b5bb91e02863f494322d0c8907e27f25_fe281

  • z2847731302426_f1626aa653fa4b04a339c4c31366868d_0c9d7

  • z2847731446674_58b17899c7ab2a153c132359c853c4ca_1ccc1

  • z2847851315144_8ed0b0c9d3881e5ea1e9188d7a90ecf2_ea5a2

  • _CVD0817_3f233

  • _CVD0796_817c2

  • daihoccongnghiep-ha-noi-24_ef09a

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website