Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam

  • 2f97207df5c9399760d8_6e909

  • 7b786616b3a27ffc26b3_49511

  • 328c2facfa1836466f09_78f93

  • 9461e15d34e9f8b7a1f8_34ee4

  • 7587590c8cb840e619a9_66940

  • d53b8139558d99d3c09c_b3492

  • e6daf1d42560e93eb071_45741

  • 22d47e65acd1608f39c0_6feac

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website