Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Đại sứ Na Uy tại Việt Nam

  • z2884855805361_fcbfebb13ce32e520c8b769622686f00_a80cc

  • z2884855733432_8dd18e4aba59c4cc992cc1673cdfc1a1_cb05c

  • z2884855780403_fb7addcac81a8022e70e93a49cabfc5e_88110

  • z2884846555543_2afe15a183cf3ca3cfb886753fc3ee5a_e888e

  • z2884846967906_af06035e9a9f83a9c9f8a06975486bd4_2bae0

  • z2884846984046_d8924d6f653d94ced8cbb7e3d02a877d_056a9

  • 579d20357e5fb601ef4e_bda07

  • z2884847082664_27ca8dc297ef08f3ca691672e9c4b5e6_43ec6

  • z2884855733417_5d3c20bdfc04bd83ac267088e8bf49bd_6f53e

  • z2884837279353_747f304e81f9af03e4d70ebe0da7b280_a45fb

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website