Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Đại sứ I-xra-en tại Việt Nam Nadav Eshcar

  • z2938776707185_84128747901a25075dd738dfffbc6fc8_22dab

  • z2938777078647_38652edf30dfdca87ca880ff10f751ed_e1dc3

  • z2938776776714_6dda147f19aac5e5bf8ee9bd00edc1aa_9f327

  • z2938806178515_df8328ce387f8206c80234a64e351640_99796

  • z2938806173001_941162449f262698d3b6db11b2b2f0c2_c712e

  • z2938806212552_c2f030a0560572168721771d4457a9d5_4fc2a

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website