Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam và đoàn doanh nghiệp Công ty Skoda

  • z2938808530327_f848b549fa54627effee079071d32baf_7ce4b

  • z2938824027627_6eaaf5cb221bb7f69526be9f74c36c22_d9775

  • z2938824032927_11f4a501ad9dee5a0e78a35c832004d5_120bf

  • z2938851793760_1bb547634e7abd806a9ec5eab27ad82b_a7d0f

  • z2938851225109_9727d1dcb574a2d1a2bca2cc1c928070_95bdb

  • z2938851637447_cc5d136542870a878e3be169bd91df2a_3bfc1

  • z2938864618237_55e903635647cdc11c0bc15bef7697e0_8599b

  • z2938852051056_803a325545ba7ca0d83e521225392fcf_2f8b4

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website