Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Hội đồng Khoáng sản và doanh nghiệp xuất khẩu than của Úc

  • z3316762818127_7e0ea2e29584b9832f5f6374a151cebb_a0026

  • z3316763113172_bb3976f5355aaccafde7a0b2d62a35af_38408

  • z3316763639011_0456e5616e08bd884d71ed3ba6319604_680a7

  • z3316763921387_0450e7e30625a34bffeb0dffccb12f3f_7ab40

  • z3316763417464_8e838eec25b2a7c20994439a346cae29_6ed18

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website