Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Panama Erika Mouynes

  • z3319600984109_b216daad50fcfd645d4566efed867fd2_f50c4

  • z3319600500828_3ecc7f26d7e42f00ff48fc23165811ba_a1536

  • z3319600274312_075c29de6cff62986f5ced4024d6a3f1_fb64b

  • z3319600390655_fbf7f3c11fa2d84d60b80309ef911f91_67126

  • z3319600597522_c38c9b0fd4b1c794b01e0b287154d2f8_19816

  • z3319601000699_4005eacaf767a1b1d6dd1e806a76a538_ad7bf

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website